หน้าแรก space1 don About us space2 don Product space3 don Promotion space4 don\ Contact us
เสากั้นบริเขต/Barricade
เต็นท์/Tent
โต๊ะ/Table
เก้าอี้/Chair
เก้าอี้สตูล/Stool
โซฟา/Sofa
ระบบปรับอากาศ/Cooling System
โพเดียม/Podium
ป้ายโฆษณา/Advertising
พร็อพ/Prop
ระบบแสง เสียง/Sound & Lighting Systems
อุปกรณ์เช่าอื่น ๆ/etc.
เพิ่มเพื่อน

 

 

1. เงื่อนไขจองอุปกรณ์

1.1 ติดต่อบริษัท เพื่อสอบถามและขอรับใบเสนอราคา โดยระบุรายการอุปกรณ์, จำนวน, ระยะเวลาการจัดงาน, สถานที่จัดงาน, วันเวลาติดตั้งและรื้อถอนงาน และชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท (ถ้ามี) พร้อมเบอร์โทรศัพท์

1.2 ช่องทางติดต่อ

- พนักงานบริการลูกค้า คุณหลิน 086-0196145, คุณเฟิร์ส 087-0126737, คุณนก 087-0258739

- เบอร์สำนักงาน: 02-4233297 (เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 18.00 น.)

- Fax: 02-4233298 (24 ชม.)

- e-Mail: msrentt@gmail.com (24 ชม.)

1.3 หากคอนเฟิร์มงาน

- ชำระงวดแรก (30%) (รายละเอียดตามข้อ 2) เพื่อทำการจองอุปกรณ์ แล้วแจ้งการชำระเงินมายังบริษัท (รายละเอียดตามข้อ 3)

- ชำระงวดสุดท้าย (70%) ก่อนติดตั้งงาน โดยสามารถชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท เอ็มเอส เร้นท์ จำกัด"

 

2. การชำระค่าบริการ


โอนเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน

ชื่อบัญชี "บริษัท เอ็มเอส เร้นท์ จำกัด"
ท่านสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมง
และที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, กสิกรไทย ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ สาขาใกล้บ้านท่าน

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ประเภท

1

ไทยพาณิชย์

โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์

4 0 2 - 6 - 2 5 2 3 3 - 8

ออมทรัพย์

 2

กสิกรไทย

โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์

6 8 3 - 2 - 0 8 7 8 6 - 4

ออมทรัพย์

 

 

*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน

จากนั้นให้ Fax หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-4233298 หรือ Scan ส่งอีเมลมาที่ msrentt@gmail.com
โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์, รหัสใบเสนอราคา3. แจ้งการโอนเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

3.1 ส่งใบเสนอราคาที่ลงนามอนุมัติแล้ว พร้อมหลักฐานการโอนเงิน มาที่

- Fax 02-4233298 โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์, รหัสใบเสนอราคา

- หรือ Scan ส่งอีเมลมาที่ msrentt@gmail.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์, รหัสใบเสนอราคา

 

3.2 หลังจากการตรวจสอบแล้ว

- หากเป็นการโอนเงิน 100% ทางบริษัทจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์ หรือส่งมอบให้ที่สถานที่จัดงาน

- หากเป็นการโอนเงินงวดแรก ทางบริษัทจะจัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน เพื่อเตรียมส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งมอบให้ที่สถานที่จัดงาน ทันทีที่ได้รับเงินงวดสุดท้าย (ครบ 100% ในวันติดตั้งงาน)

  Copyright 2005-2010 www.ms-rent.com. All rights received.
view